Драйвери для JCX-001 usb to lan realtek-r8152-linux

Архів з драйвером.
Оригінал – https://github.com/wget/realtek-r8152-linux (без dkms.conf)
Після скачування та розпакування архіву заходимо в термінал в директорію з файлами:

sudo apt install build-essential dkms
sudo mkdir /usr/src/r8152-2.13
sudo cp -R * /usr/src/r8152-2.13
sudo cp /usr/src/r8152-2.13/50-usb-realtek-net.rules /lib/udev/rules.d/
sudo dkms add -m r8152 -v 2.13
sudo dkms build -m r8152 -v 2.13
sudo dkms install -m r8152 -v 2.13

Перезавантажити ПК.

ProxMox додати raw vps.

  1. створити VPS в графічній оболочці ProxMox, задати VM ID наприклад 100
  2. Відкріпити та видалити диск в графічній оболочці VM
  3. В консолі ввести команду qm importdisk 100 /path/to/your/image.raw local, де 100 – ID віртуальної машини, а local назва розділу для зберігання даних VPS.
  4. Диск додасться як “unused” на VM 100.
  5. Натиснути двічі на диск, додати до VM.
  6. Вибрати пріоритет завантаження для нового диску.
  7. Запустити VM.